Ludność.

W 2011 roku ludność cesarstwa przekroczyła 3.311.000,00 mieszkańców z czego ponad 65% mieszka w miastach.Gęstość zaludnienia wynosi 25 osób na kilometr kwadratowy (2011r.) Narodowość obywateli Cesarstwa określa się ogólnie jako celtyjską (zelthe). Począwszy od 2004 roku Cesarstwo Frydyjskie wydaje dla swoich obywateli paszporty wg zmienionego wzoru.

Fot