Fragmenty pamiętnika.

Jestem Akmed I Gotfryd IV el Suf el Visel. Mam 46 lat. Urodziłem się w Zillah, w zamku cesarzowej, mojej matki, 5 września 1352 roku. Matka moja, Maria była z domu de Paehaux, ojciec Roger IV Salim był cesarzem od roku 1357 do 1373. Babka ze strony matki była księżniczką tautyńską z rodu El Visel, miała na imię Hanah. Do dwunastego roku życia uczył mnie mistrz Albin z Chrześcijańskiego Kolegium Ojców Cystersów w Cyncie, potem ukończyłem szkołę dla kadetów na rycerzy zakonnych w komandorii templariuszy w Luquor a następnie odbyłem roczne szkolenie w szkole wojskowej pułków pustynnych w Zillah. W 1367 roku zostałem zaprzysiężony na Mistrza Zakonu Św. Leonarda.

W latach 1368-1370 przebywałem na dworze mojego ojca, cesarza Rogera IV Salima. Odbyłem w tym czasie trzymiesięczną podróż do Królestwa Abisynii, dowodziłem wojskiem w twierdzy Naka Naka i Obum Karak. Odbyłem wiele wypraw rozpoznawczych na południe i na zachód, stoczyłem również kilkanaście potyczek z podjazdami sułtanatów z zachodu. W 1372 roku powróciłem do Cynty aby wspomóc w rządzeniu niedomagającego już ojca. Zostałem wicekrólem a w połowie roku 1373 cesarzem, mając 21 lat. Koronował mnie patriarcha Cynty Jan VII w archikatedrze cyntyńskiej.

Od tegoż czasu jestem cesarzem Celty i Frydii, wielkim mistrzem zakonu św. Leonarda, baronem Cynty.