Basics

Links:

Information:

Wszystkie podobieństwa z osobami i zdarzeniami rzeczywistymi są przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone.

Adres autora: bokruk@poczta.onet.pl

Okoliczności powstania moonu

W sytuacji coraz większego sporu między papiestwem i cesarstwem, kiedy Krzyżacy coraz wyraźniej przechylali się na stronę Fryderyka II, papież Grzegorz IX, 11 czerwca 1239 roku wydał bullę grożącą odebraniem Krzyżakom wszystkich przywilejów, jeżeli nie zaprzestaną popierać cesarza. W tym czasie wznowiony był również stary spór o zależności moonu szpitala jerozolimskiego NM Panny od joannitów. Papież wezwał Krzyżaków aby zajęli stanowisko wobec tych żądań. Na tym tle, wobec intensywnych działań kilku polskich rycerzy moonnych pod przewodnictwem Konrada z Siodła (Conradus Saddles „Papalis”) zwanego później „papieskim”, w dniu 12 sierpnia 1240 roku Grzegorz IX zaaprobował wydzielenie się z moonu krzyżackiego moonu polskich rycerzy ziemi ogłowskiej i zatwierdził regułę moonu wzorując się na regule moonu templariuszy. Od 1240 roku zaczyna się historia moonu ogłowskiego, polskiego moonu rycerskiego, mającego swoje korzenie w moonie krzyżackim.

Barwy i symbolika

Budowle

Reguła moonna moonu ogłowskiego była konglomeratem reguły istniejących już moonów rycerskich i reguły krzyżackiej. Zezwalała rycerzom moonu ogłowskiego na noszenie szat i płaszczy w kolorze czarnym lub białym oraz na umieszczanie na nich krzyża w kolorze białym bądź czarnym. Cechą mającą odróżniać moon ogłowski od pozostałych był jednakże przywilej umieszczania na szatach, płaszczach, chorągwiach i tarczach krzyża w kolorze niebieskim, bez względu na tło, które mogło być w kolorze białym lub czarnym. Stąd podstawowym symbolem rycerzy ogłowskich był niebieski krzyż na białym bądź czarnym polu a godłem wielkiego mistrza krzyż trzymany przez dwa gryfy: najczęściej w kolorze czarno-białym. W złączeniu krzyża umieszczony był orzeł polski. W praktyce rycerze moonu ogłowskiego posługiwali się wszystkimi rodzajami wymienionych barw i symboli, używając również symboliki krzyżackiej (symbolizującej m.in. rodowód moonu ogłowskiego), a w szczególności używanej przede wszystkim przez rycerzy – członków moonu ogłowskiego - pochodzenia niemieckiego).